Накратко за NAITM

НАИТМ ги поврзува и обединува компаниите од различни сектори кои ја реализираат својата економска активност преку дојдовниот туризам.

НАИТМ ги промовира членовите и дојдовниот туризам во Македонија како еден од најважните економски сектори.

НАИТМ ги претставува своите членови, а на барање на мнозинство предлага законски решенија за надминување на бариерите, како и промоција на туристичките сектори пред институциите.